ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ งานผลิต ติดตั้งป้าย

โรงงานเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และความเรียบร้อย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ

 ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ และประกอบงาน

furniture-factory_10

furniture-factory_11

furniture-factory_12

furniture-factory_13

furniture-factory_15

furniture-factory_14

furniture-factory_17

furniture-factory_18

furniture-factory_01

furniture-factory_02

furniture-factory_07

furniture-factory_05

furniture-factory_03

furniture-factory_04

 

furniture-factory_06

 

furniture-factory_09

furniture-factory_08

furniture-factory_16furniture factory_36

furniture factory_37

furniture factory_38

furniture factory_42

furniture factory_43

furniture factory_33

furniture factory_39

furniture factory_41

furniture factory_22

furniture factory_24

furniture factory_23

furniture factory_25

furniture factory_26

furniture factory_28

furniture factory_27

furniture factory_29

furniture factory_14

furniture factory_16

furniture factory_17

furniture factory_18

furniture factory_19

furniture factory_20

furniture factory_21

furniture factory_11

furniture factory_12

furniture factory_10

kiosk imo king_01

kiosk imo king_02

furniture factory_07

furniture factory_08

furniture factory_09

furniture factory_01

furniture factory_02

furniture factory_03

furniture factory_04

furniture factory_05

3dwall_01

3dwall_02

3dwall_03

3dwall_04

furniture factory_01

furniture factory_02

furniture factory_03

furniture factory_04

งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง_001

งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง_002

production_002

production_003

production_004

production_006

production_007

production_010

production_012

production_013

production_014

production_015

production_016

production_021

production_022

production_023

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_001

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_002

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_006

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_007

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_008

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_009

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_010

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_012

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_013

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_014

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน_004

 

แผนกงานผลิตป้ายและติดตั้ง

ในส่วนของฝ่ายผลิคป้าย โรงงานมีเครื่องจักร ทั้ง CNC และเครื่อง LASER ไว้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

cosmetic shop decoration_06

furniture factory_06

furniture factory_05

furniture factory_06

furniture factory_07

furniture factory_09

furniture factory_08

furniture factory_10

 

งานผลิตและติดตั้งป้าย_004

งานผลิตและติดตั้งป้าย_001

งานผลิตและติดตั้งป้าย_002

งานผลิตและติดตั้งป้าย_003

ผลิตป้ายตกแต่งร้าน_006

production_019

production_020

production_021

ผลิตป้ายตกแต่งร้าน_002

ผลิตป้ายตกแต่งร้าน_003

ผลิตป้ายตกแต่งร้าน_004

production_022

production_023

production_024

ผลิตป้ายตกแต่งร้าน_001

production_017

signboard design_07

signboard design_01

signboard design_02

signboard design_03

signboard design_05

signboard design_06

signboard design_04