ออกแบบร้านชานมไข่มุก

cha mum_001 cha mum_002 cha mum_003 cha mum_004
cha mum_005 cha mum_008 cha mum_007  cha mum_009

ออกแบบร้านชานมไข่มุก เพื่อยื่นขอพื้นที่โครงการ

ขนาดพื้นที่ : 15 ตารางเมตร