ออกแบบคีออสไก่ทอด

chicky chic_001 chicky chic_002 chicky chic_003 chicky chic_004
chicky chic_005 chicky chic_006 chicky chic_007 chicky chic_008

ออกแบบร้านจำหน่าย อาหาร

ขนาดของพื้นที่ :  16 ตารางเมตร

สถานที่ : โครงการ Mimosa พัทยา