ออกแบบร้าน อาหาร เบเกอรี่

toasty_001 toasty_002 toasty_003 toasty_004
toasty_005 toasty_006 toasty_007 toasty_008

อกแบบร้าน จำหน่าย อาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ :  100 ตารางเมตร

สถานที่ : อ.สัตหีบ