ออกแบบร้านอาหารและเครื่องดื่ม

food and drink shop_003

food and drink shop_002

food and drink shop_004

food and drink shop_005

food and drink shop_001

ออกแบบร้านอาหาร อาคารพาณิชย์

ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร