ออกแบบร้านอาหารอีสาน ตำไม่หยุด @The Hub รังสิต

Restaurant design_01

Restaurant design_03

Restaurant design_04

Restaurant design_02

ออกแบบร้านอาหาร ตำไม่หยุด

สถานที่ : โครงการ The Hub เซียร์ รังสิต

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร