ออกแบบร้านรองเท้าแฟชั่น @Terminal โคราช

shoe-shop-design_04

shoe-shop-design_03

shoe-shop-design_02

shoe-shop-design_01

ออกแบบร้านจำหน่ายรองเท้า Shoe Story

ขนาดพืันที่ : 20 ตารางเมตร

สถานที่ : Terminal โคราช