ออกแบบร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ

ออกแบบร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม เบเกอรี่

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : กทม