ออกแบบร้านสลัด อาหารเพื่อสุขภาพ

ออกแบบร้านสลัด และอาหารเพื่อสุขภาพ

ขนาดพื้นที่ : 20 ตารางเมตร

สถานที่ : ชลบุรี