ตกแต่งร้านขนมหวาน น้ำแข็งไส จุด 3 จุด

ตกแต่งร้านบิงชู Bing Su ขนมหวาน เครื่องดื่ม

ระยะส่งมอบร้าน : 15 วัน

สถานที่ : Top Plaza จ.พะเยา