ออกแบบร้านอาหารออร์แกนิค organic

ออกแบบร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิคฟู๊ด

ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร

สถานที่ : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า