ออกแบบร้านอุปกรณ์ mobile

ออกแบบร้านขายอุปกรณ์มือถือ
accessory mobil phone shop design
ออกแบบร้านอุปกรณ์มือถือ

ออกแบบร้านจำหย่ายสินค้า อุปกรณ์สำหรับโทรษัพท์มือถือ

ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร

สถานที่ : เซ็นทรัลเวิลด์