ออกแบบร้านอุปกรณ์สำหรับช่าง

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง และซ่อมแซม

ขนาดพื้นที : 100 ตารางเมตร

สถานที่ : ปทุมธานี คลอง7