ออกแบบร้านเบเกอรี่

ออกแบบร้านเบเกอรีื เครื่องดื่ม
ออกแบบร้านเบเกอรี่ในเซนทรัล ลาดพร้าว
bakery shop design
ออกแบบร้านเบเกอรี่

ออกแบบร้านเบเกอรี่ bakery เครื่องดื่ม ขนม

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : เซ็นทรัล ลาดพร้าว