ออกแบบร้านชานมไข่มุก กาแฟ

ออกแบบร้าน pearl milk shop design
ออกบบร้านเครื่องดิ่ม ชานมไข่มุก
coffee shop design
ออกแบบร้าน coffee shop
ออกบแบร้านกาแฟ

ออกแบบร้านกาแฟ ชานมไข่มุกเครื่องดื่ม เบเกอรี่

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : ม. วลัยลงกรณ์