ออกแบบ Fitness & Gym

แบบฟิตเนส แบบยิม แบบGym

ออกแบบสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ยิม โยคะ พิลาทิส ห้อง dance boxing

สถานที่ : สุขาภิบาล 5 กรุงเทพ

แบบห้องฟิสเนตสำหรับออกกำลังกาย
แบบห้องต่อยมวย boxing room design
แบบห้องออกกลังกาย แบบห้องยิม