แบบร้านก๋วยเตี๋ยว noddle shop

แบบร้านอาหาร แบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ เครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร สถานที่ : เซ็นทรัล เวสเต นนทบุรี

รับออกแบบร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า