แบบร้านอาหาร เครื่องดื่มขนาดเล็ก

แบบร้านอาหารขนาดเล็กในตึกแถว

ออกแบบร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม กาแฟ ขนาดเล็ก

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : สุขุมวิท 20

แบบร้านอาหาร แบบร้านกาแฟ
ออกแบบร้านอาหาร อาคารพาณิชย์
ออกแบบร้านอาหารขนาดเล็ก