ออกแบบร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง

May 28, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน Gyproc @ชลบุรี

ออกแบบร้าน จำหน่าย และโชว์รูม วัสดุตกแต่งบ้าน พื้นที่โดยรวม 64 ตารางเมตร ตกแต่งพื้นที่จากอาคารพาณิชย์
September 7, 2012

ออกแบบร้าน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง @สัตหีบ ชลบุรี

ออกแบบร้าจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พื้นที่โดยรวม 144 ตารางเมตร เป็นการปรับปรุงจากร้านเดิม โดยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และใช้เฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย