ตกแต่งร้าน minimart

August 14, 2014

ตกแต่ง The primary minimart

ตกแต่ง มินิมาร์ท The Primary Football Field เคาน์เตอร์ไม้ ชั้นแสตนเลส ป้ายอักษรโลหะ งานไฟฟ้า ทาสี สถานที่ : บางนา ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
September 4, 2013

ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านมินิมาร์ท

  ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านมินิมาร์ท 24 Minimart สถานที่ จังหวัด อยุธยา ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 15 วัน