ออกแบบร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม กาแฟ

ขนาดพื้นที่ : 90 ตารางเมตร

สถานที่ : ทาวน์ อิน ทาวน์