ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน

ขนาดพื้นที่ : 1,500 ตรม.

สถานที่ : ภูเก็ต