ออกแบบของฝาก ของตกแต่ง Giftshop

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : โรงแรมแชงกรีล่า