ออกแบบร้านจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง

ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร

สถานที่ : เซ็นทรัล พระราม 3