ออกแบบร้านบิงชู เบเกอรี่ เครื่องดิ่ม

ขนาดพื้นที่ :  50 ตารางเมตร

สถานที่ : The Lak เพชรเกษม