ออกแบบร้านเบเกอรี่  Bakery ขนม เครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร

สถานที่ : ถนนจันทร์