ตกแต่งภายใน Showroom จำหน่ายรองเท้า

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : พระรามสาม