ออกแบบร้านกาแฟ เครื่องดื่ม เบเกอรี่

ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร

สถานที่ : สนามบิน ดอนเมือง