ออกแบบร้านอาหาร เบเกอรี่ สินค้าเพื่อสุขภาพ

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : ลาดพร้าว