ออกแบบร้านนวดแผนไทย นวดตัว สปาตัว

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : นิวซีแลนด์