ออกแบบร้านขายสินค้าทั่วไป มินิมาร์ท ,mini mart

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : กทม