ออกแบบร้านอาหาร Restaurant design ร้านเครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร

สถานที่  : พาสิโอ