ผลิตชั้นโขว์ ชั้นวางเครื่องประดับ ร้านจิลเวอรี่

ขนาดพื้นที่ : 10 ตารางเมตร

สถานที่ : ICON SIAM