ออกแบบร้านขนม  เเบเกอรี่ ขนมของฝาก

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่  : เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา