ออกแบบร้านของฝาก ที่ระลึก
ออกแบบร้าน Souvenir shop
ออกแบบร้านขนน สินค้าของฝาก
ออกแบบร้านสินค้าของฝาก
ออกแบบร้าน Souvenir shop

ออกแบบร้านขายขนม สินค้าของฝาก ขนมของฝาก

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : กทม