ออกแบบร้านขายขนม สินค้าของฝาก ขนมของฝาก

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : กทม