ออกแบบบร้านเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ขนม กาแฟ

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : ปั็มเอสโซ่ อยุธยา