ออกแบบมินิมาร์ท
minimart shop design
ออกแบบร้านอาหารสัตว์แช่แข็ง
ออกแบบร้านอาหารแช่แข็ง
frozen food shop design

ออกแบบมินิมาร์ท minimart ขายอาหารสด เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : จ นครศรีธรรมราช