ออกแบบร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น clothing shop design

ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร

สถานที่ : จ. เพชรบุรี