ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ oranic product

ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร

สถานที่ : จ. กาฬสินธุ์