ออกแบบร้านจำหน่ายรองเทเาแฟชั่น shoe store

ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร

สถานที่ : โลตัส พะเยา