ออกแบบร้านขนมโตเกียว เบเกอรี่ เครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ : 12 ตารางเมตร

สถานที่ : The market ราชดำริ