ออกแบบร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
ออกแบบร้านสืนค้าออแกนิค
organic food shop design

ออกแบบร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : พระรามสอง