noodle shop design
ออกแบบร้านอาหาร
ออกแบบร้านก๋วยเตี๋ยว

ออกแบบร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร

สถานที่ : เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน