ออกแบบร้านที่เดอะมอลล์
ออกแบบร้านขานสินค้างานฝีมือ
craft product shop design
ออกแบบร้านงาน craft

ออกแบบร้านงานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานคราฟ์

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : The Mall บางกะปิ