ออกแบบ spa นวดตัว
ออกแบบร้านนวดไทย
ออกแบบร้านวดไทย
body massage shop design

ออกแบบร้านนวดสปา นวดตัว นวดไทย body massage

ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร

สถานที่ : ประเทศ นิวซีแลนด์