ออกแบบร้าน gift shop

ออกแบบร้าน gift shop ของเล่น ตกแต่ง

ขนาดพื้นที่ : 10 ตารางเมตร

สถานที่ : The Mall บางกะปิ