ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านค้า ร้านของฝาก
decorate a souvenir shop
รับผลิตเฟอร์นิเจอณ์และตกแต่งร้านของฝาก
ผลิตเฟอร์นิเจอณ์ร้านขนมของฝาก

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งร้านขนมของฝาก

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : ปตท ชลบุรี