รับออกแบบร้านชานมไข่มุก
ออกแบบร้านใน airport
ออกแบบร้านเครื่องดิ่มในสนามบิน
bubble tea shop design
ออกแบบร้านชานมไข่มุก

ออกแบบร้านชานมไข่มุก bubble tea shop

ขนาดพื้นที่ : 16 ตารางเมตร

สถานที่ : สนามบิน อุบลราชธานี