ออกแบบร้านเครื่องดื่ม ร้านชานมไข่มุก
bubble tea shop design
ออกแบบร้านชานมไข่มุก

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม ชานมไข่มุก bubble tea

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : จ. ลพบุรี