tea shop design
รับออกแบบร้านเครื่องดิ่ม
coffee shop design
ออกแบบร้านชา กาแฟ

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม ร้านช้า เบเกอรี่ tea bar shop

ขนาพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : จ. ยะลา